Noteikumi

Galvenie noteikumi

 • Ieejot Mājas lapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem.
 • Šī ir informatīva mājas lapa un nekāda veida komunikācija ar lietotājiem netiek piedāvāta.
 • Mājas lapa tikai apkopo informāciju par citu firmu piedāvātajiem pakalpojumiem – sīkākas detaļas un atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem jūs varat apskatīt pakalpojumu sniedzēju mājas lapā.
 • Visa mājas lapā ietvertā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. Mājas lapas īpašnieks neatbild, par mājas lapas lietotāju lēmumiem vai darbībām, kuras veiktas paļaujoties uz mājas lapā ievietoto informāciju vai padomiem. Mājas lapas īpašnieks patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājas lapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai.
 • Mājas lapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājas lapām. Mājas lapas īpašnieks neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājas lapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem.
 • Lietojot mājas lapu jūs apzināties, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza. Mājas lapas īpašnieks, kā arī citas trešās personas nav atbildīgas par informācijas precizitāti un patiesumu. Mājas lapā sastopamā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem. Lietojot mājas lapu jūs apzināties, ka informācija var būt nepilnīga un/vai neprecīza. Mājas lapas īpašnieks, kā arī citas trešās personas nav atbildīgas par informācijas precizitāti un patiesumu. Mājas lapā sastopamā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem.
 • Lietojot jebkādu mājas lapā atrodamu informāciju, jūs pats uzņematies risku par sekām, kas var rasties, lietojot šo informāciju. Jums pašam ir jābūt pārliecinātam, ka informācija, attēli un citi materiāli atbilst jūsu prasībām.Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus, kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt,atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.
 • Visas firmas zīmes, logotipi un prečzīmes ir autortiesību materiāls, kas pieder mums vai citām trešajām personām. Lietojot mājas lapu pretrunā šiem noteikumiem pret jums var tikt celta sūdzība Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
 • Mājas lapā ir sastopamas saites uz ārējām interneta mājas lapām. Šīs saites ir paredzētas tikai un vienīgi kā norādes, kur var iegūt papildu informāciju. Mājas lapas īpašnieks nav atbildīgs par ārējo interneta mājas lapu saturu, kā arī šie noteikumi neattiecas uz ārējām interneta mājas lapām.
 • Nedrīkst veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājas lapas kods, funkcionalitāte vai saturs.
 • Visi strīdi, kas radušies lietojot šo mājas lapu tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā. Lietošanas noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Regulāri izlasiet jaunos lietošanas noteikumus. Ja nepiekrītat lietošanas noteikumiem, atsaucei par autortiesībām un/vai privātuma politikai, tad, lūdzu, pārtrauciet lietot šo mājas lapu!

Atruna

Visa mājas lapā sastopamā informācija ir tikai un vienīgi paredzēta kā uzziņas materiāls, ko sagatavojis mājas lapas īpašnieks. Visa vai daļa informācijas var tikt mainīta, dzēsta, labota bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietojot, atsaucoties vai izdarot secinājumus, balstoties uz mājas lapā sastopamo informāciju, lietotājs pats uzņemas visu atbildību par iespējamajām sekām. Mājas lapas īpašnieks nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies vai var rasties saistībā ar mājas lapā sastopamo informāciju. Visi mājas lapā sastopamie produkti/piedāvājumi ir izvietoti informatīvos nolūkos. Mēs cenšamies nodrošināt mājas lapas netraucētu un ātru darbību, taču mēs negarantējam lapas nepārtrauktu darbību.